;
1-شما در مرحله قبل سرویس مورد نظر رو انتخاب کردید

2-بعد از این صفحه شما به صفحه پر کردن اطلاعات اولیه منتقل میشوید

3-بعد از کامل کردن اطلاعات اولیه به درگاه بانکی جهت پرداخت هزینه سرویس منتقل می شوید

4-بعد از واریز مبلغ پیامکی جهت تایید پرداخت به شما ارسال می شود

5-کارشناسان ما جهت مراحل نصب و تحویل مودم سریعاً با شما تماس میگیرند.

6-توجه داشته باشید که در وارد کردن اطلاعات ورودی دقت داشته باشید،لینک پرداخت به موبایل شما پیامک خواهد شد

7-قبل از خرید لطفاً چک کنید که در منطقه تحت پوشش می باشید یا خیر،برای مشاهده آن در لینک مشاهده نواحی تحت پوشش زیر کلیک کنید

مودم فیبر نوری رایگانمشاهده نواحی تحت پوشش