چنانچه مشکلی در خصوص سرویس دارید میتوانید از قسمت تیکت ها ثبت و پیگیری نمایید.